กรมสรรพากรคืนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 ไปแล้ว 15,426 ล้านบาท พร้อมเร่งผู้มีเงินได้ยื่นแบบภายใน 8 เม.ย.นี้ ลดภาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

ขณะนี้กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการพิจารณาและอนุมัติคืนภาษีตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และภ.ง.ด. 91 ประจำปีภาษี 2564 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 65 ผู้เสียภาษียื่นขอคืนภาษีไปแล้วรวมจำนวน 1,679,208 แบบ จากแบบที่ยื่นขอคืนทั้งหมด 2,188,287 แบบ คิดเป็น 78% เป็นจำนวนเงินภาษีที่คืนให้แล้วรวม 15,426 ล้านบาท

 

สำหรับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินและได้รับภาษีคืนจากกรมสรรพากรไปแล้ว เนื่องจากเป็นผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีถูกต้องครบถ้วน และมีการผูกบัญชีธนาคาร ที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีที่ขอคืนภาษีสามารถตรวจสอบ และติดตามสถานะการขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ www.rd.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ วันที่ 8 เม.ย. 65 เป็นวันสิ้นสุดเวลาการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จนถึงขณะนี้ มีผู้ยื่นแบบฯแล้วรวมทั้งหมด 4,297,589 แบบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2564 ยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าปรับและเงินเพิ่ม โดยสนับสนุนให้ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (TAX from Home) สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด – 19

คลังเก็บรายได้เกินเป้า 4.6 หมื่นล้าน กู้ชดเชยขาดดุลกว่า 3.94 แสนล้าน

คลังเผย 5 เดือนแรกปีงบ’65 เก็บรายได้เกินเป้า 4.6 หมื่นล้านบาท เหตุสรรพากรรีดภาษีได้สูงกว่าเป้า 13.7% พร้อมกู้ชดเชยขาดดุลกว่า 3.94 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลังสิ้นเดือนก.พ. อยู่ที่ 4.18 แสนล้านบาท

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 911,661 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 46,942 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 7%

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการ 84,735 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.7% จากการจัดเก็บรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัวดีขึ้น ตามการขยายตัวของการนำเข้า ราคาน้ำมันดิบดูไบ รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

ขณะที่ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 901,414 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 1,429,194 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 394,465 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 418,588 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/