วันที่ 3 ม.ค. 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.2565 เบื้องต้น ผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 27.98 ล้านราย จะต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เหมือนการลงทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน ก็จะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ เหมือนที่ผ่านมา

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565 โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้าโอท็อปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืนยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-วันที่ 30 เม.ย. 2565 เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 4 ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้วงเงินเท่าใด เพราะอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณที่จะมาใช้ในโครงการ โดยผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ก็สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้เช่นกัน