ธนาคารออมสิน เล็งเห็นความยากลำบากของประชาชนที่ประสบกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยลงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากรายได้ที่ลดลงหรือขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมา และจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ยังเข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงออกโปรโมชัน “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)” เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยให้กู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค หรือเพิ่มเติมเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้วยมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าตามพันธกิจของธนาคารออมสินในการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) ให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน นาน 3 ปี พร้อมด้วยฟรีค่าธรรมเนียม จัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่ออีกด้วย โดยต้องยื่นกู้ภายใน 30 เมษายน 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2565

หากท่านใดสนใจอยากยื่นกู้ “สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)” สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/GSBplusApr65FB หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่ท่านใช้บริการสินเชื่อเคหะ หรือโทร. GSB Contact Center 1115

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy